db10 ซาเลเซียนไทยร่วมงานเยาวชนโลก 10.2011

News’ Report :  ซาเลเซียนไทยร่วมงานเยาวชนโลก                      วันที่ 10-30 สิงหาคม 2011 ที่ผ่านมา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร  จิตตาภ...
Read More

เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา มีความเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม

19-21 สิงหาคม 2559/2016 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี             เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ตัวแ...
Read More

ประวัติมาเดอร์มัสซาแรลโล

                    มารีอา ดอเมนิกา มัซซาเรลโล เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1837 ที่มอร์เนเซ ประเทศอิตาลี เมื่อท่านยังเป็นเด็ก ค...
Read More

ประวัติ คุณ พ่อ บอสโก

     คุณพ่อบอสโก หรือนักบุญยอห์น บอสโก เป็นพระสงฆ์เรืองนามองค์หนึ่งในพระศาสนาจักรคาทอลิก ที่มีผู้รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนท...
Read More